دسته‌بندی‌ها جستجو شده

طرح درس

آژانس کنکور، منبع دانلود طرح درس زبان انگلیسی

دانلود طرح درس زبان انگلیسی معلمی بهترین تدریس را انجام می‌دهد که هدفمند باشد. هدفمند بودن یعنی برنامه داشتن. معلم باید برای هر قدمی که در کلاس انجام می‌دهد برنامه داشته باشد و برای آن نیز هدفی داشته باشد. اگر از معلمی پرسیدند چرا این قسمت…