دسته‌بندی‌ها جستجو شده

اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی برای معلمان ابتدایی

برای بهبود وضعیت آموزش و بهتر شدن وضعیت یادگیری دانش آموزان، باید در سیستم آموزشی ما یک تحولاتی ایجاد شود که یکی از همین محورهای تحول که بدون شک می‌تواند باعث بهبودی چشمگیری در نظام پژوهش باشد، طرح معلم پژوهنده است که به آن پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی می‌گویند.
ادامه این مطلب رو نگاه کنید

روش های کسب امتیاز رتبه بندی معلمان (راهنمای کامل)

رتبه بندی معلمان که مدت‌ها بحث داغ اخبار شده بود مورد تصویب قرار گرفت و متن پیش نویسی برای آن ارائه شده است. در این متن رتبه‌های مختلف و شرایط کسب آن‌ها بیان شده و البته شاخص‌های مختلف برای کسب امتیاز رتبه بندی معلمان نیز بیان شده است. در این مطلب از آژانس کنکور می‌خواهیم به بررسی کسب امتیاز رتبه بندی معلمان بپردازیم. با ما همراه باشید.
ادامه این مطلب رو نگاه کنید