سفارش روایت پژوهی برای کسب امتیاز در رتبه بندی معلمان

ﻫﺪف از روایت‌پژوهی درک  ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ خاص و ﭼﺎره‌اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ موجود اﺳﺖ. 

روایت پژوهی مصادیق فراوان دارد. یکی از مصادیق پژوهش روایتی، روایت معلمان و اساتید دانشگاه از نحوه تدریس به صورت جمعی است‌.

از آنجایی که پژوهش روایتی در ایران مانند سایر کشورهای پیشرفته، نهادینه نشده، ما سعی کردیم تا زمانی که این‌ امر مهم در سیستم آموزشی ما نهادینه شود با سفارش روایت‌ پژوهی برای بهبود وضعیت موجود، تا حدودی جایگزینی برای آن پیدا کنیم.

بهبود نحوه تدریس بر اساس روایت پژوهی

روایت پژوهی یک معنای عام است و همانطور که از نامش مشخص است یعنی پژوهش بر اساس روایت و داستان و ما می‌توانیم مصادیق مختلف از جمله مشکلات و کمبودها و نقص‌ها و ناهنجای‌های اجتماعی را به وسیله فرایند روایت‌ پژوهی بهبود ببخشیم، که یکی از مشکلات و آسیب‌هایی که در سیستم آموزشی ما مشاهده و احساس می‌شود، نبود یک سیستم منظم و هماهنگ با نیازهای واقعی دانش‌آموزان و دانشجویان در زمینه یادگیری است. 

ما بسیار شاهد پیشرفت‌ زمینه‌های آموزشی در کشورهای خارجی هستیم که زیربنای موفقیت آن‌ها همین پژوهش روایتی درست و آگاهانه است. 

چگونه با نبود روایت پژوهی باز می‌توانیم باعث بهبود نحوه تدریس شویم؟

روایت پژوهی مقوله بسیار مهمی است که در سرتاسر دنیا به آن بسیار توجه شده. پژوهش روایتی یعنی معلمان و اساتید هر چند وقت یکبار دور هم جمع شوند و طی جلساتی به بیان مشکلات دانش‌آموزان و دانشجویان بپردازند و در جهت برطرف کردن مشکلات اقداماتی بیاندیشند.

 اکثر این گردهمایی‌ها مربوط می‌شود به یادگیری فراگیران و دغدغه اصلی اساتید حول یادگیری و مشکلات پیرامون آن است.

ولی مشکل اساسی اینجاست که هنوز اقدام واقعی در جهت حل این مشکل صورت نگرفته. جلساتی هم اگر برگزار شده در حد بیان یک تئوری و کاغذ بازی‌ها خاتمه پیدا کرده و هیچوقت رنگ عملی و اجرایی به خود نگرفته.

با کار انفرادی بعید به نظر می‌رسد کسی بتواند به هدف‌های متعالی برسد. سیستم آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی متاسفانه در سیستم آموزشی ما چه مدارس و چه دانشگاه‌ها کار گروهی رنگ واقعی به خود نگرفته و هر معلم و استاد شیوه تدریس مخصوص به خود را دارد.

شاید تا زمانی که فرهنگ جمعی در مدارس و دانشگاه‌ها جا نیفتاده و نهادینه نشده، لازم باشد از روش‌هایی استفاده کنیم که تا حدودی این خلا را برای ما پر کند.

ضرورت روایت پژوهی

روایت پژوهی در سراسر دنیا آنقدر اهمیت دارد که شالوده و اساس سیستم آموزشی بر پایه آن نهاده شده. در ایران هم اهمیت موضوع درک شده و این مبحث مورد توجه کارشناسان تعلیم و تربیت قرار گرفته ولی هنوز به مرحله کاربردی نرسیده.

ما هم برای این که فرزندانی پویا با آینده‌ای روشن داشته باشیم ناگزیریم تا زمانی که پژوهش روایتی به معنای حقیقی در مدارس و دانشگاه‌ها نهادینه نشده تا حدی خودمان را با این سیستم هماهنگ کنیم. 

ما سعی کردیم به اساسی‌ترین مسائل مورد نیاز پیرامون یادگیری و آموزش فراگیران بپردازیم و تا زمانی که نگرش اساتید به شیوه تدریس تغییر کند چاره‌ای بیاندیشیم.

تاثیر سفارش روایت پژوهی در آموزش

سعی شده به تمام نکات و مواردی که مورد نیاز یک معلم یا استاد برای آموزش در هر مقطعی است، پرداخته شود. همچنین سعی شده نیازهای فراگیران بر اساس منبع آموزشی، بررسی و راه‌حل‌های مورد نیاز ارائه شود. بنابراین مطمئنا تاثیر مطلوبی در آموزش خواهد داشت.

سخن آخر

روایت پژوهی مقوله بسیار مهمی است که هرچقدر هم به آن پرداخته شود باز کم است. در واقع هر چیزی که به بهبود یادگیری فراگیران کمک کند مهم است و باید جدی گرفته شود ولی در حال حاضر در کشور ما زیاد به آن پرداخته نشده و متاسفانه در حد تقلیدی از روش‌های آموزشی آن هم به تعداد اندک از کشورهای پیشرفته صورت گرفته که اصلا کافی نیست. بنابراین ما با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی و تا زمانی که مشکلات یادگیری فراگیران حل نشده لازم دانستیم با سفارش روایت پژوهی تا حدی این خلا را پر کنیم. جهت سفارش روایت پژوهی با ما تماس بگیرید. 

نظر دادن بسته شده.