دانلود نمونه سوال امتحانی زبان هشتم درس به درس + نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان هشتم درس به درس + نوبت اول و دوم

 

دانلود نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم خرداد 98
دانلود نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم خرداد 98

دانلود نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم خرداد 98
دانلود نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم خرداد 98

دانلود نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم خرداد 98
دانلود نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم خرداد 98

 

نمونه سوال امتحانی زبان هشتم در نوبت دوم (خرداد ماه) – طرح شده در اردیبهشت 98 – جدید + پاسخنامه و ریز بارم

با کلیک به دکمه پرداخت این نمونه سوال را با قیمت 2000 تومان و با نسخه Word تهیه کنید. 

 

 

نمونه سوال درس 1 زبان هشتم 1,000 تومان
نمونه سوال درس 2 زبان هشتم 1,000 تومان
نمونه سوال درس 3 زبان هشتم 1,000 تومان
نمونه سوال درس 4 زبان هشتم 1,000 تومان
نمونه سوال درس 5 زبان هشتم 1,000 تومان
نمونه سوال درس 6 زبان هشتم 1,000 تومان
نمونه سوال درس 7 زبان هشتم 1,000 تومان
نوبت اول 1,000 تومان
نوبت دوم 2,000 تومان
دریافت تمامی سوالات در یک فایل 5,000 تومان

 

نمونه سوالات سایر پایه‌ها

( خرداد ماه )

هفتم هشتم نهم
دهم یازدهم  دوازدهم