دانلود نمونه سوال امتحانی زبان دوازدهم – خرداد ماه 98

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان دوازدهم – خرداد ماه

نوبت دوم (خرداد ماه 98) نوبت دوم (خرداد ماه 98) نوبت دوم (خرداد ماه 98) نوبت دوم (خرداد ماه 98)
نمونه اول نمونه دوم نمونه سوم نمونه چهارم
دانلود نمونه سؤال دوازدهم نوبت دوم خرداد ماه
دانلود نمونه سوال دوازدهم نوبت دوم خرداد ماه- تصویر نمونه اول

 

دانلود نمونه سؤال زبان دوازدهم نوبت دوم خرداد ماه
دانلود نمونه سوال زبان دوازدهم نوبت دوم خرداد ماه – تصویر نمونه دوم

 

دانلود نمونه سؤال زبان دوازدهم (بروزرسانی جدید 1397) تصویر نمونه سوم
دانلود نمونه سوال زبان دوازدهم (بروزرسانی جدید 1397) – تصویر نمونه سوم

دانلود نمونه سؤال زبان دوازدهم (بروزرسانی جدید 1397) - تصویر نمونه چهارم
دانلود نمونه سوال زبان دوازدهم (بروزرسانی جدید 1397) – تصویر نمونه چهارم
ریز بارم و پاسخنامه ریز بارم و پاسخنامه ریز بارم و پاسخنامه ریز بارم و پاسخنامه
+ فایل صوتی لیسنینگ + فایل صوتی لیسنینگ + فایل صوتی لیسنینگ + فایل صوتی لیسنینگ
فرمت WORD +PDF فرمت WORD +PDF فرمت WORD +PDF فرمت PDF
[zarinpalpaiddownloads id=”19″] [zarinpalpaiddownloads id=”20″] [zarinpalpaiddownloads id=”21″] [zarinpalpaiddownloads id=”22″]
2,000 تومان 2,000 تومان 2,000 تومان 2,000 تومان

سری دوم نمونه سوالات خرداد ماه برای پایه دوازدهم

نوبت دوم (خرداد ماه 98) نوبت دوم (خرداد ماه 98) نوبت دوم (خرداد ماه 98)
نمونه پنجم نمونه ششم نمونه هفتم

دانلود نمونه سؤال زبان دوازدهم (بروزرسانی جدید 1397) - تصویر نمونه پنجم
دانلود نمونه سوال زبان دوازدهم (بروزرسانی جدید 1397) – تصویر نمونه پنجم

دانلود نمونه سؤال زبان دوازدهم خرداد ماه (بروزرسانی جدید 1397) - تصویر نمونه ششم
دانلود نمونه سوال زبان دوازدهم خرداد ماه (بروزرسانی جدید 1397) – تصویر نمونه ششم

دانلود نمونه سؤال زبان دوازدهم خرداد ماه (بروزرسانی جدید 1397) - تصویر نمونه هفتم
دانلود نمونه سوال زبان دوازدهم خرداد ماه (بروزرسانی جدید 1397) – تصویر نمونه هفتم
ریز بارم و پاسخنامه ریز بارم و پاسخنامه ریز بارم و پاسخنامه
+ فایل صوتی لیسنینگ + فایل صوتی لیسنینگ + فایل صوتی لیسنینگ
فرمت PDF فرمت WORD +PDF فرمت WORD +PDF
[zarinpalpaiddownloads id=”23″] [zarinpalpaiddownloads id=”24″] [zarinpalpaiddownloads id=”25″]
2,000 تومان 2,000 تومان 2,000 تومان

[alert-note]دانلود تمامی 7 نمونه سوال بالا در یک فایل به صورت یکجا، فقط با پرداخت 10,000 تومان صاحب تمامی 7 نمونه سوال زبان دوازدهم شوید. برای دانلود روی دکمه [zarinpalpaiddownloads id=”26″] کلیک کنید. [/alert-note]

 

 

نمونه سوالات سایر پایه‌ها

( خرداد ماه )

هفتم هشتم نهم
دهم یازدهم  دوازدهم

 

نظر دادن بسته شده.