روش های کسب امتیاز رتبه بندی معلمان (راهنمای کامل)

برای کسب امتیاز در رتبه بندی و مزایای بیشتر باید چه کار کرد؟

0

 

کسب امتیاز رتبه بندی معلمان چطور ممکن است؟

رتبه بندی معلمان که مدت‌ها بحث داغ اخبار شده بود مورد تصویب قرار گرفت و متن پیش نویسی برای آن ارائه شده است. در این متن رتبه‌های مختلف و شرایط کسب آن‌ها بیان شده و البته شاخص‌های مختلف برای کسب امتیاز رتبه بندی معلمان نیز بیان شده است. در این مطلب از آژانس کنکور می‌خواهیم به بررسی کسب امتیاز رتبه بندی معلمان بپردازیم. با ما همراه باشید.

چه عناوینی برای معلمان در قانون رتبه بندی در نظر گرفته شده است؟

در قانون رتبه بندی، معلمان در صورتی که شایستگی‌های لازم را داشته باشند می‌توانند رتبه‌ی خاص خود را دریافت کرده و از مزایای آن برخوردارد شوند. در سطح بندی معلمان، 5 سطح یا رتبه با عناوین زیر مشخص شده است:

 1. آموزشیار معلم
 2. مربی معلم
 3. استادیار معلم
 4. دانشیار معلم
 5. استاد معلم

 

آموزشیار معلم:

این رتبه پایین‏ترین و اولین رتبه در قانون فوق است. معلمانی که کمتر از 10 سال سابقه‌ی خدمت دارند و حداقل 30 امتیاز از جدول امتیازات رتبه بندی را کسب کرده باشند شامل این رتبه می‌شوند.

مربی معلم:

برای اینکه دومین رتبه را کسب کنید باید:

 • گواهینامه صلاحیت معلمی را داشته باشید؛
 • حداقل 5 سال سابقه خدمت داشته باشید؛
 • حداقل 5 سال در رتبه آموزشیار معلم مشغول بوده باشید؛
 • طبق جدول امتیازات رتبه بندی، حداقل 40 کسب کنید؛
 • میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد به میزان حداقل 80 در پنج سال منتهیی به رتبه مربی معلم باشد، یعنی امتیاز سالانه نباید کمتر از 75 باشد.

 

استادیار معلم:

جهت دریافت امتیازهای این رتبه باید:

 • گواهینامه صلاحیت معلمی داشته باشید؛
 • حداقل 10 سال سابقه خدمت و حداقل 5 سال در رتبه‌ی مربی معلم بوده باشید؛
 • مدرک کارشناسی داشته باشید؛
 • حداقل 50 امتیاز از جدول امتیازات داشته باشید، امتیاز سالانه شما در جدول امتیازات رتبه بندی نباید کمتر از 45 باشد؛
 • میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل 85 در پنج سال منتهی به رتبه استادیار معلم یعنی امتیاز سالانه نباید کمتر از 80 باشد.

دانشیار معلم:

برای کسب امتیازات سومین رتبه از قانون رتبه بندی معلمان باید:

 • گواهینامه صلاحیت معلمی را داشته باشید؛
 • حداقل 15 سال سابقه خدمت و 5 سال اشتغال در رتبه استادیار معلم داشته باشید؛
 • مدرک تحصیلی باید کارشناسی ارشد باشد؛
 • دو مقاله علمی در زمینه دروس مورد تدریس خود یا مرتبط با آموزش و پرورش ارائه کنید؛
 • حداقل یک مقاله علمی در مورد رشته تحصیلی ارائه کنید؛
 • حداقل 70 امتیاز از جدول امتیازات رتبه بندی معلمان را کسب کرده باشید یعنی امتیاز سالانه شما نباید کمتر از 65 باشد؛
 • در پنج سال منتهی به رتبه دانشیار معلم در میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه حداقل 90 امتیاز  داشته باشید یعنی امتیاز سالانه نباید کمتر از 85 باشد.

استادیار معلم:

این رتبه آخرین و بالاترین رتبه از رتبه بندی معلمان است. برای اخذ این رتبه باید:

 • گواهینامه صلاحیت معلمی داشته باشید؛
 • حداقل 21 سال سابقه خدمت و حداقل 6 سال سابقه اشتغال در رتبه دانشیار معلم داشته باشید؛
 • مدرک دکتری داشته باشید؛
 • بعد از کسب رتبه دانشیار معلم حداقل دو مقاله علمی در زمینه دروس مورد تدریس ارائه کرده باشید؛
 • در زمینه مسائل تعلیم و تربیت حداقل یک مقاله علمی ارائه کرده باشید؛
 • حداقل یک مقاله علمی متناسب با رشته تحصیلی ارائه کنید؛
 • حداقل یک کتاب در زمینه دروس مورد تدریس تألیف کرده باشید که کارگروه تخصصی مربوطه آن را تأیید کرده باشد؛
 • حداقل 80 امتیاز از جدول امتیازات رتبه بندی معلمان کسب کرده باشید، یعنی امتیاز سالانه شما نباید کمتر از 75 بوده باشد؛
 • در پنج سال منتهی به رتبه استاد معلم میانگین امتیاز ارزشیابی سالانه شما حداقل 95 باشد یعنی امتیاز سالانه شما نباید کمتر از 90 بوده باشد.

اکنون که فهمیدیم چه رتبه‌هایی وجود دارند و برای اخذ هر کدام چه ویژگی‌هایی باید داشت، می‌پردازیم به شایستگی‌ها و امتیازات هرکدام از آن‌ها

 

شاخص ‏های کسب امتیاز رتبه بندی معلمان

4 نوع شایستگی برای معلمان در نظام رتبه بندی مشخص شده است که به ترتیب زیر هستند:

 1. شایستگی‌های عمومی
 2. شایستگی‌های تخصصی
 3. شایستگی‌های حرفه‌ای
 4. تجربه

برای کسب امتیاز رتبه بندی معلمان چه کارهایی باید انجام داد؟

برای کسب شایستگی‌های رتبه بندی معلمان که در دسته‌ی عمومی قرار می‌گیرند تنها کافیست که گواهینامه صلاحیت معلمی را دریافت کنید.

گواهینامه صلاحیت معلمی برای معلمانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد بدنه آموزش و پرورش می‌شوند صادر می‌شود؛

 اما معلمانی که از روش‌های دیگری جذب می‌شوند:

 • ابتدا در دانشگاه فرهنگیان آموزش می‌بینند؛
 • بصورت عملی معلمی را تمرین می‌کنند؛
 • در آزمون مربوطه شرکت می‌کنند و
 • عملکرد آنان در تدریس عملی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی برای کسب امتیاز رتبه بندی معلمان ضروری است.

 

کسب شایستگی‌های تخصصی در رتبه بندی معلمان

برای هر فعالیت امتیاز جداگانه‌ای در نظر گرفته شده که دارای مقدار حداکثر هستند؛ برای مثال شما با فعالیت‌های پرورشی و تربیتی نهایتاً می‌توانید 5 امتیاز کسب کنید. برای کسب شایستگی‌های تخصصی در رتبه بندی معلمان می‌توان در بخش‌های زیر فعالیت کرد:

حوزه‌های دانشی یاددهی-یادگیری: منظور از این زیرشاخص شرکت در طرح‌های کیفیت بخشی معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط است. برای همه‌ی معلمان 50%  امتیاز لحاظ می‌شود و مدارس تاییده شده‌ی منطقه‌ای 1 امتیاز، مدارس برگزیده استانی و کشوری هم 1 امتیاز اضافه کسب می‌کنند.

حداکثر امتیاز: 5

دانش پرورشی-تربیتی: برای کسب شایستگی‌های تخصصی لازم در رتبه بندی معلمان مربوط به این بخش، شورای مدرسه فرم شماره 1 را بصورت سالانه تکمیل می‌کند.

حداکثر امتیاز: 3

دانش تخصصی: معلمانی که مدرک و رشته‌ی تحصیلی آن‌ها با درسی که تدریس می‌کنند همخوانی داشته باشد، 2 امتیاز کسب می‌کنند. دانش پرورشی-تربیتی و دانش تخصصی جمعاً 5 امتیاز دارند.

حداکثر امتیاز: 2

دانش پژوهشی: معلمانی که انجام اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی می‌کنند می‌توانند در این قسمت امتیاز کسب کنند. این امتیازات توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعطا می‌شوند. رتبه 1 تا 3 منطقه‌ای، 75/0 امتیاز، رتبه 1 تا 3 استانی 1 امتیاز و رتبه‌ی 1 تا 3 کشوری هم 2 امتیاز دریافت می‌کنند.

تألیف و تدوین کتب و مقالات: هر مقاله در مجلات رشد 1 امتیاز، در نشریات علمی معتبر داخلی 2 امتیاز، نشریات علمی معتبر خارجی 3 امتیاز و تألیف، تدوین یا ترجمه کتاب در زمینه آموزشی و تربیتی هم 3 امتیاز دارند. طبق توضیحات کسب شایستگی‌های تخصصی در رتبه بندی معلمان، فعالیت‌های پژوهشی در 5 سال منتهی به رتبه بندی 3 امتیاز دریافت می‌کنند.

خلاقیت و نوآوری: با توجه به امکان پذیر بودن و فرصت لازمه برای کسب شایستگی‌های تخصصی در رتبه بندی معلمان، قسمت خلاقیت و نوآوری بیشترین میزان امتیاز را به خود اختصاص داده است. در این زیرشاخص، اختراع یا ساخت وسایل کمک آموزشی، کمک توانبخشی 2 امتیاز، تهیه نرم افزار آموزشی، تربیتی در راستای تسهیل آموزش: هر مورد 2 امتیاز، تولید و بارگذاری محتوا در «شاد»: هر محتوا 2 امتیاز دارند.

حداکثر امتیاز: 8

آخرین مدرک تحصیلی: مقوله‌ای که آموزش و پرورش به آن اهمیت بیشتری در آینده خواهد داد مدرک تحصیلی است. این زیرشاخص بیشترین میزان امتیاز را به خود اختصاص داده است ولی کسب آن‌ها زمان می‌برد و به نظر بخش خلاقیت و نوآوری تأثیر بیشتری داشته باشد برای کسب شایستگی‌های تخصصی در رتبه بندی معلمان، مدرک دکتری 15 امتیاز، کارشناسی ارشد 12 امتیاز، کارشناسی 9، کاردانی 6 و دیپلم 3 امتیاز دارند.

حداکثر امتیاز: 15

 

دوره ضمن خدمت: شرکت در کلاس‌های دوره ضمن خدمت برای کسب شایستگی تخصصی در رتبه بندی معلمان اهمیت دارد. به ازای ساعات گذرانده شده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت مرتبط با شغل، هر معلم امتیازی کسب می‌کند. به ازای هر 10 ساعت دوره در هر سال، 25/0 امتیاز و به ازای هر 20 ساعت در هر سال، 5/0 امتیاز.

حداکثر امتیاز: 5

کسب شایستگی‌های حرفه‌ای در رتبه بندی معلمان

این شاخص به دو زیرشاخص زیر تقسیم می‌شود:

مهارت‌های توسعه‌ای: منظور از این زیرشاخص شرکت در فعالیت‌های خودارتقایی و توسعه فردی است. البته انجام این فعالیت‌ها بین دو رتبه ملاک محاسبه است. گواهی مهارت‌های تخصصی، حرفه‌ای و مربیگری هر مورد 1 امتیاز، ثبت دانش و تجارب زیسته در سامانه مدیریت دانش هر مورد 1 امتیاز، ثبت مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فناوری هم هر مورد 1 امتیاز دارند.

حداکثر امتیاز: 2

عملکرد رقابتی (تجربه): معلمانی که در جشنواره‌ها و مسابقات شرکت کرده و مقام می‌آورند در این زیرشاخص می‌توانند امتیاز کسب کنند. رتبه 1 تا 3 در مسابقات منطقه‌ای 5/0 امتیاز، استانی 1 امتیاز، کشوری 5/1 امتیاز، بین المللی 2 امتیاز و کارمند یا مدیر نمونه نیز 2 امتیاز دارند.

حداکثر امتیاز: 2

 

شاخص چهارم برای معلمان، تجربه

برای کسب شاخص‌های مربوط به تجربه سنوات شغلی، تحصیلی و مدیریتی محاسبه می‌شوند.

سنوات شغلی: به ازای هر سال خدمت در مشاغل اداری 1 امتیاز

حداکثر امتیاز: 30

سنوات تحصیل در دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش: مقطع کارشناسی پیوسته 3 امتیاز، کاردانی 2 امتیاز و دیپلم 1 امتیاز.

حداکثر امتیاز: 3

سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش: مدیر و معاون به ازای هر سال 0/3 امتیاز و رئیس اداره (گروه) به ازای هر سال0/2 امتیاز دریافت می‌کنند.

حداکثر امتیاز: 9

در نهایت جمع تمامی امتیازات به 100 می‌رسد که طبق آن امتیازات رتبه بندی اعمال می‌شوند.

به این ترتیب روش های کسب امتیاز رتبه بندی معلمان را بررسی کردیم. نظر شما در مورد رتبه بندی چیست؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشه.

پیام شما ارسال شد