چه مباحثی از کنکور 99 حذف شدند؟ (حذفیات کنکور 99)

چه مباحثی از کنکور 99 حذف شدند؟ (حذفیات کنکور 99)

0

حذفیات کنکور 99 برای سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی

سال تحصیلی امسال مثل سال‌های گذشته نبود. کنکور سراسری هم همینطور؛ قرار نیست مانند سال‌های گذشته باشد. مهم‌ترین تغییری که در کنکور سراسری 99 صورت گرفته حذف شدن بخش‌هایی از دروس هستند. طبق اطلاعیه سازمان سنجش 20% از محتوایی که قرار بود امسال در کنکور بیاید حذف شده و سؤالات از 80% مباحث خواهد بود. این تغییر به نوبه‌ی خود بسیار تأثیر گذار است چرا که برخی مباحث که در همان 20% محذوف بودن بودجه مهمی را در سؤالات به خود اختصاص داده بودند. برای همه‌ی دانش آموزان مهم است که از حذفیات کنکور 99 مطلع باشند تا بتوانند تمرکز خود را بیشتر روی 80% باقیمانده قرار دهند و انشاالله در آزمونی که پیش رو دارند موفق باشند. بپردازیم به مباحثی که امسال در کنکور نخواهند بود.

حذفیات کنکور 99 برای رشته‌ی تجربی

داوطلبان رشته تجربی در دروس ریاضی 3، زیست شناسی 3، فیزیک 3، زبان انگلیسی 3، دین و زندگی 3، فارسی 3، عربی، زبان قرآن 3 و شیمی 3 تغییراتی را مشاهده خواهند کرد که بصورت زیر خواهد بود.

 

ریاضی 3

حذفیات: از صفحه 121 تا 150

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه 1 تا 120 پایان فصل 5

 

زیست شناسی 3

حذفیات: صفحه‌ی 101 تا 124

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا 100

 

فیزیک 3

حذفیات: از صفحه‌ی 103 (ابتدای مدل اتمی رادرفورد-بور) تا پایان صفحه‌ی 125 (پایان فصل 4) حذف است. لازم به ذکر است که تمرین‌های صفحه‌ی 122 از تمرین شماره 1 تا پایان تمرین شماره 7 جزو آژمون سراسری خواهند بود.

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 102 (تا ابتدای مدل اتمی رادرفورد – بور)

زبان انگلیسی 3

حذفیات کنکور 99: صفحه‌ی 83 تا 102

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا 82

 

دین و زندگی 3: کد 112204

20% حذفیات کنکور 99: از صفحه‌ی 110 تا 140

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 109

دین و زندگی 3: کد 112205

20% حذفیات کنکور 99: از صفحه‌ی 136 تا 175

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 135

 

فارسی 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 148 تا صفحه‌ی 163

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 10 تا 147

 

شیمی 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 101 تا 121

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 100 (اول مبحث آمونیاک و بهره وری در کشاورزی)

عربی، زبان قرآن 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 49 تا پایان صفحه‌ی 65 یعنی همه‌ی درس چهارم

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 48 یعنی از درس اول تا پایان درس سوم

 

حذفیات کنکور 99 برای رشته‌ی ریاضی

داوطلبان رشته‌ی ریاضی در درس‌های فیزیک 3، زبان انگلیسی 3، فارسی 3، عربی، زبان قرآن 3، حسابان 2، ریاضیات گسسته، هندسه 3، شیمی 3 و دین و زندگی 3 حذفیاتی را خواهند داشت.

 

فیزیک 3

حذفیات: از صفحه‌ی 124 (ابتدای مدل اتمی رادرفورد-بور) تا پایان صفحه‌ی 156 (پایان فصل 6) حذف است. لازم به ذکر است که تمرین‌های صفحه‌ی 134 از تمرین شماره 1 تا پایان تمرین شماره 10 جزو آژمون سراسری خواهند بود.

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 124 (تا ابتدای مدل اتمی رادرفورد – بور)

 

زبان انگلیسی 3

حذفیات کنکور 99: صفحه‌ی 83 تا 102

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا 82

 

فارسی 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 148 تا صفحه‌ی 163

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 10 تا 147

 

عربی، زبان قرآن 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 49 تا پایان صفحه‌ی 65 یعنی همه‌ی درس چهارم

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 48 یعنی از درس اول تا پایان درس سوم

 

حسابان 2

20% حذفیات: از صفحه‌ی 111 تا صفحه‌ی 144

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا 110 پایان فصل چهارم

 

ریاضیات گسسته

20% حذفیات: از صفحه‌ی 73 تا 84

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صغحه ی 72 پایان درس اول از فصل سوم

 

هندسه 3

20% حذفیات: از صفحه‌ی 77 تا 86

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صغحه ی 76 پایان درس اول از فصل سوم

 

شیمی 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 101 تا 121

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 100 (اول مبحث آمونیاک و بهره وری در کشاورزی)

 

دین و زندگی 3: کد 112204

20% حذفیات کنکور 99: از صفحه‌ی 110 تا 140

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 109

دین و زندگی 3: کد 112205

20% حذفیات کنکور 99: از صفحه‌ی 136 تا 175

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 135

 

 

حذفیات کنکور 99 برای رشته‌ی علوم انسانی

داوطلبان رشته‌ی انسانی در درس‌های تاریخ 3، زبان انگلیسی 3، فارسی 3، علوم و فنون ادبی 3، جغرافیای 3 (کاربردی)، عربی، زبان قرآن 3، ریاضی و آمار 3، جامعه شناسی 3، دین و زندگی 3 حذفیاتی را خواهند داشت.

 

تاریخ 3

حذفیات: از صفحه‌ی 125 تا 159 (درس 10 تا 12).

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 124 (تا پایان درس 9)

تاریخ 3 کد 112233 رشته علوم و معارفی اسلامی

حذفیات: از صفحه‌ی 136 تا 175

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 135

 

 

زبان انگلیسی 3

حذفیات کنکور 99: صفحه‌ی 83 تا 102

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا 82

 

فارسی 3

20% حذفیات: صفحه‌ی 148 تا صفحه‌ی 163

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 10 تا 147

 

عربی، زبان قرآن 3 (رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی)

20% حذفیات: صفحه‌ی 71 تا پایان صفحه‌ی 82 یعنی همه‌ی درس پنجم

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 70 یعنی از درس اول تا پایان درس چهارم

 

عربی، زبان قرآن 3 (رشته‌ی علوم و معارف انسانی)

20% حذفیات: صفحه‌ی 125 تا پایان صفحه‌ی 164 یعنی همه‌ی درس نهم و دهم

80% محتوای تحت پوشش: صفحه‌ی 1 تا پایان صفحه‌ی 124 یعنی تا پایان درس هشتم

 

 

علوم و فنون ادبی 3 (رشته‌ی علوم انسانی و معارف اسلامی)

20% حذفیات: از صفحه‌ی 95 تا صفحه‌ی 122

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 10 تا 94

 

جغرافیای 3 (کاربردی) رشته‌ی علوم انسانی

20% حذفیات: از صفحه‌ی 73 تا 84

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صغحه ی 93 (تا مبحث زمین لغزش)

 

ریاضی و آمار 3

20% حذفیات: از صفحه‌ی 86 تا 104

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 85 پایان درس اول از فصل سوم

 

فلسفه 2

20% حذفیات: از صفحه‌ی 65 تا 90

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 63

 

جامعه شناسی 3

20% حذفیات: از صفحه‌ی 93 تا 116

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 92

 

دین و زندگی 3: کد 112204

20% حذفیات کنکور 99: از صفحه‌ی 110 تا 140

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 109

 

دین و زندگی 3: کد 112205

20% حذفیات کنکور 99: از صفحه‌ی 136 تا 175

80% محتوای تحت پوشش: از صفحه‌ی 1 تا صفحه‌ی 135

 

جدول حذفیات کنکور 99 منتشر شده توسط سازمان سنجش

 

 

موارد بیان شده از حذفیات کنکور 99 بودند و قرار نیست که از آن‌ها سوالی در کنکور سراسری بیاید. دقت داشته باشید که تعداد سؤالات کنکوری سراسری تغییری نخواهد کرد و صرفاً بودجه‌ی سؤالات بخش‌های حذف شده بین 80% محتوای تحت پوشش تقسیم می‌شود.

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشه.

پیام شما ارسال شد